Bogaard Trainings Design is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Om voor erkenning in aanmerking te komen, hebben wij voldaan aan een aantal strenge eisen.

Dat betekent, dat wij vrijgesteld zijn van BTW. Voor uitgebreide informatie: www.crkbo.nl