9 goede redenen om iemand te kiezen met ervaring als vrijwilliger

Hoe selecteer je kandidaten bij een openstaande vacature? Laat een vrijwilliger de baan inpikken!

Nee, ik bedoel niet dat een vrijwilliger een baan inpikt van iemand anders. Zo van: de beroepskracht er uit, de vrijwilliger er in. Daar zijn vrijwilligers zelf óók faliekant tegen. Wat ik bedoel is: kies iemand voor de baan die ook vrijwilliger is. Dat zegt mijn ervaring in het opleiden en trainen van vrijwilligers én beroepskrachten. Ze ontlopen elkaar namelijk niet zoveel, qua kennis en kunde, maar de overeenkomsten die ik zie bij vrijwilligers zijn zeer waardevol voor een werkgever! Hierdoor zijn vrijwilligers uitstekende werknemers:

1. Vrijwilligers zijn gemiddeld hoger opgeleid

Hoger opgeleiden zal je vaker aantreffen onder vrijwilligers, dat heeft iets te maken met het feit dat zij zich eerder geroepen voelen tot vrijwilligerswerk. Ze worden gevraagd voor van alles en nog wat vanwege de vele kwaliteiten en talenten die ze bezitten. Bovendien willen juist hoogopgeleiden een essentiële bijdrage leveren aan de maatschappij. Het is dan ook fijn dat ik ze een training aan kan bieden die goed aansluit bij hun niveau!

2. Vrijwilligers zijn gezonder

Een gezonde werknemer, dat vinden werkgevers belangrijk. Dat hangt ook samen met de gemiddelde hogere opleiding. Ze zijn gelukkiger; onder anderen door grotere intermenselijke vaardigheden die ter beschikking staan. In mijn trainingen scherpen ze die verder aan. De hele dag stil zitten is er niet bij. Interactietraining doen we ook staand en wandelend, dus dát spreekt aan (ook beroepskrachten vinden dat trouwens fijn)

3. Vrijwilligers hebben vaak een bijzondere expertise 

Ik merk vaak dat slimme oplossingen vinden voor problemen die ze tegen komen in het vrijwilligerswerk én een zekere onderlinge competitiedrang de kwaliteit van het vrijwilligerswerk omhoog brengt. Ze versterken elkaar dus ook nog eens in die eigenschappen. Ik zag ze een stokoude boomgaard in oude glorie herstellen, interessant gezelschap zijn van een oud-schaakgrootmeester tot journalistieke stukken schrijven voor een historische vereniging. Vakmanschap en gevoel voor dat wat echt waardevol is. Bewonderenswaardig!

4. Vrijwilligers kunnen goed signaleren

en onderscheid maken in wat belangrijk is voor beroepskrachten om te weten. Vrijwilligers zijn namelijk vaak de extra ogen en oren van beroepskrachten en versterken daarmee de beroepsvaardigheden van de betaalde kracht. Om vrijwilligers hier in te trainen, biedt de organisatie ze mijn training ‘Signaleringsvaardigheden’ aan, die op maat gemaakt en uitgevoerd, positieve invloed heeft op de hele organisatie.

5. Vrijwilligers hebben al een werkritme en discipline

Ze zijn gewend de discipline op te brengen naar hun onbetaalde werk te gaan, omdat ze passie ervaren in wat ze doen. Het zit er al in. Mijn ervaring is dat ze ruim op tijd komen. Wel zitten ze vaak op het puntje van hun stoel, maar dat komt doordat ze de training zo interessant vinden!

6. Vrijwilligers zijn maatschappelijk betrokken

Vrijwilligerswerk is per definitie nuttig voor de maatschappij. De reden dat mensen na hun pensioen vrijwilligerswerk oppakken, is omdat ze weer iets willen betekenen voor een ander, en niet alleen voor zichzelf willen bestaan. Dat heb ik duidelijk gezien in een aantal PIZ (Pensioen In Zicht) cursussen die ik heb gegeven. De hoofdcommissaris van politie naast de psychiater en een directeur van Ballast Nedam naast een ingenieur van Tata steel: allemaal wilden ze ‘onder de mensen’ en ‘uitdagende klussen gaan doen’ Altijd voor algemeen nut. 

7. Vrijwilligers hebben veelal een groot netwerk

doordat ze via het vrijwilligerswerk veel mensen (hebben) leren kennen. Dat kan aan een bedrijf zeer ten goede komen. Ze hebben de vaardigheid om veel mensen met betrekking tot een bepaald onderwerp bij elkaar te brengen, zoals bijvoorbeeld iedereen die betrokken is bij gezinnen met een kind met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Dat lukt wonderwel goed.

8. Vrijwilligers hebben een betere zelf-perceptie

Door het vrijwilligerswerk kan je jezelf beter leren kennen. Het effect van je werk op anderen, ‘dat wat het je oplevert aan waardevolle ervaringen’ brengt een interne ontwikkeling tot stand. Het valt mij vaak op in de vrijwilligerstrainingen dat deelnemers vaak mensen zijn die weten wat ze willen en doen wat daar het beste bij past. Geheid dat ze, in het verlengde daarvan, ook op zoek gaan naar betaald werk dat goed bij ze past. 

9. Vrijwilligers kunnen veelal goed organiseren

Beroepskrachten zijn niet altijd en overal aanwezig waar de vrijwilligers aan het werk zijn. Lang niet altijd krijgen ze continue begeleiding. Dat vraagt van vrijwilligersteams zelfwerkzaamheid en organiseren. Zo ontstaat vaak een hecht team waar ieders talenten gebruikt worden. In de training voor vrijwillige coördinatoren (niet te verwarren met vrijwilligerscoördinator, dat is een beroepskracht)wordt gewerkt met het al aanwezige organisatietalent.

 

En waar zijn de vrijwilligers misschien niet zo goed in? 

Nou ja, een puntje dan. Grenzen stellen door vrijwilligers.

Door de relatieve vrijheid vinden vrijwilligers het soms lastig goed grenzen te stellen. Maar dat is te leren in een vrijwilligerstraining waar dit aan de orde komt. En een goede werkgever kan daar bij helpen!